Bangkok - Pattaya

Thời gian đi: 5 ngày 4 đêm

Giá: 6.950.000 VND

Đặt tour

BANGKOK - PHUKET

Thời gian đi: 5 ngày 4 đêm

Giá: 14.500.000 VND

Đặt tour

BANGKOK – SAFARI WORLD – PATTAYA

Thời gian đi: 5 ngày 4 đêm

Giá: 7.000.000 VND

Đặt tour

Thái Lan - BangKok - Pattaya

Thời gian đi: 5 ngày 4 đêm

Giá: 5.800.000 VND

Đặt tour

Giới thiệu chung