Singapore 4N3D

Thời gian đi: 4 ngày 3 đêm

Giá: 13.800.000 VND

Đặt tour

Kuala Lumpur - Genting - Singapore

Thời gian đi: 7 ngày 6 đêm

Giá: 13.970.000 VND

Đặt tour

SINGAPORE - ĐẢO SENTOSA

Thời gian đi: 4 ngày 3 đêm

Giá: 11.640.000 VND

Đặt tour

HÀ NỘI - PENANG - KUALALUMPUR

Thời gian đi: 4 ngày 3 đêm

Giá: 0 VND

Đặt tour

BALI - SINGAPORE - RIVER SAFARI

Thời gian đi: 5 ngày 4 đêm

Giá: 0 VND

Đặt tour

KUALA LUMPUR - ĐẢO PANGKOR

Thời gian đi: 5 ngày 4 đêm

Giá: 11.519.000 VND

Đặt tour

Giới thiệu chung